بنیادگرایی اسلامی

اسلاوی ژیژک - چقدر باید باور یک مسلمان شکننده باشد که به باد یک کاریکاتور مزخرف که در...

حکم حبس ابد برای ابو‌حمزه پس از شنود مکالمه‌ او و پی‌ بردن هيئت منصفه...

رضوان مقدم - بدون برابری کامل میان زن و مرد نمی توان سخن از حقوق بشر گفت.

کیان ثابتی - به دلیل تعصب مذهبی مسلمانان افغان، جان پناهندگان مسیحی یا بهایی افغان در ترکیه، در معرض...

بیژن روحانی - به فهرست بلند بالای اتهامات گروه القاعده، یک اتهام زیست محیطی نیز اضافه شده است: جهاد...