بنیاد مستضعفان

سعیدی‌‌کیا که یک‌سال پیش، از نگاه شورای نگهبان صلاحیت ریاست‌جمهوری را نداشت، سکان شبه دولتی را در اختیار گرفته...

روشن نیست نهادهای خیریه چه دستاوردی در فقرزدایی و توسعه داشته‌اند اما معافیت مالیاتی سبب شده که برخی از...

علی فرهادی، دادستان عمومی و

بنیاد مستضعفان کاخ مروارید در مهرشهر کرج را به قیمت ۷۰ میلیارد ریال فروخته و نهاد خریدار آن قرار...

حمید مافی- گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی، نشانگر حجم عظیم تخلف‎های مالی، رشوه‎دهی...

حمید مافی- اطلاعات و آمار دقیقی از فعالیت‎های اقتصادی بنیادها منتشر نمی‎شود اما دایره گسترده فعالیت شرکت‎های وابسته به...

حمید مافی - سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت ناکام مانده‌اند. این را می‌توان از لحن کلام رئیس دولت و...