بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

بیست و نهمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران، از ۸ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی)، در شهر...

بیست و هشتمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران درحال برگزاری سات و در روز نخست شهلا شفیق جایزه زن...

محور بیست و پنجمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران که از ۱۱ تا ۱۳ ژوئیه در ایالت ساندیگو آمریکا...

بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران

منیره کاظمی - کنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها و مواردی از این دست، فقط یکی از بازوهای متحرک جنبش زنان در جهت...

 عفت ماهباز - ۲۲ سال است که برخی از زنان ایرانی سراسر دنیا، هرسال به سفر سه روزه «بنیاد...

عفت ماهباز - ۲۲ سال است که برخی از زنان ایرانی سراسر دنیا، هرسال به سفر سه روزه...