بهاء ابوالعطا

ارتش اسرائیل مواضع گروه جهاد اسلامی در خان یونس و در غرب رفح در غزه را بمباران کرد. جهاد...

جهاد اسلامی می‌گوید که اسرائیل پذیرفت از «سیاست ترور» دست بردارد. اسرائیل اما می‌گوید صرفاً آرامش را با آرامش...

حماس خود را از درگیری‌ها کنار کشید اما جهاد اسلامی به خونخواهی رهبر شاخه نظامی‌اش به پرتاب راکت ادامه...

پس از ترور رهبر شاخه نظامی جهاد، از غزه ۱۵۰ راکت به اسرائیل شلیک شد. جنگنده‌های اسرائیلی القراره را...