بهایی

حامد بن حیدره، از اعضای جامعه بهائیان یمن از ۲۰۱۳ در بازداشت است و به مرگ محکوم شده. دادگاه تجدیدنظر...

در بیانیه‌ای که روز جمعه و در آستانه جلسه دادگاه فرجام حامد بن حیدره، از رهبران جامعه بهایی یمن...

دو شهروند بهایی ساکن #کاشان به قید #وثیقه از #زندان آزاد شدند. امرالله منوچهری و ضیاءالله الهیان که از...

بهاییان از دانشگاه اخراج نمی‌شوند، آنها را منع تحصیل می‌کنند.

شهریار سیروس هنرمند بهایی چهارشنبه ۱۰ تیرماه/ یکم ژوئیه بازداشت شد.