بهاییت

آسو - نواندیشان اسلامی در ایران چه دیدگاه و تعاملی با آیین‌های بابی و بهائی دارند؟

ممانعت از تحصیل و فعالیت‌های اقتصادی بهاییان همچنان ادامه دارد. قبرستان‌های بهاییان تخریب می‌شود و پیروان این آئین...

با  اجرای لیدا حسینی‌نژاد http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130402_AkbarFallahZadeh_Religion_Iran_LidaHosseiniNejad.mp3