بهای نفت اوپک

اعضای اوپک مذاکرات خود درباره سیاست مالی آینده را آغاز کردند. هدف کاهش تولید نفت و افزایش بهای آن...

تلاش برای محدود کردن تولید نفت خام در سازمان اوپک همچنان ادامه دارد. هدف اجلاس اوپک در وین افزایش...