بهبود بعد از حادثه طبیعی

اگر برای کمک به آسیب‌دیدگان به مناطق سیل‌زده می‌روید یا در میان آشنایان و بستگان خود کسی را دارید...