بهروز عارفی

گردهم‌آیی «دهه شصت: جستجوی یک حقیقت» ۱۱ اکتبر ۲۰۱۹ در مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس برگزار شد.

گردهم‌آیی «دهه شصت: جستجوی یک حقیقت» در مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس برگزار شد. فیلم کوتاه پرستو فروهر...

چگونه می توان برای کشتارهای گذشته یادمان برگزار کرد و زیر لب گفت «هرگز نباید تکرار شود» اما...

متن سخنرانی آلن بادیو در سمینار استثنائی که روز ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ در تئاتر شهر اوبرویلیه (حومه شمالی پاریس)...

اگر نقدی خوانده باشیم، عمدتا مربوط به سال‌های اخیر و موضوع مذاکره با غرب است. نه در مورد ضرورت...

به همان اندازه که چپ در اسپانیا و یونان موفقیت‌ یافته، سوسیالیست‌های فرانسوی میدان را به دست راستی‌ها واگذار...

پس از کشتار پاریس بحث‌هایی در سطح سیاستمداران پیرامون تشدید قوانین نظارتی جریان یافته. بیم می‌رود که دولت‌ها به...