بهروز نقی پور

نمایشگاه نقاشی بهروز نقی‌پور

شاید تنها هنر می تواند ما را از دروازه های مرگ عبور دهد. گفت‌وگویی داریم با بهروز نقی پور،...