بهمن

بارش سنگین برف در ولایت پنجشیر افغانستان و سپس سقوط بهمن در سه منطقه موجب کشته شدن بیش از...

در پی برف و بوران نامنتظره در هیمالیا ۲۶ کوهنورد و گردشگر کشته و ۸۵ نفر دیگر ناپدید شدند....