بهنام ایرانی

دست کم هشت تن از اعضای یک کلیسای خانگی در کرج توسط مأموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شدند.

بهنام ایرانی، سید علیرضا علی‌حق‌نژاد