بو

مازیار مهدوی‌فر - مجموعه‌ای از بوهای نامرئی می‌توانند تأثیرات کوتاه یا بلندمدتی مانند احساس ترس و استرس یا جاذبه...

نمایش «بو» درباره کودکان مصادره‌شده پس از کودتای آرژانتین به‌زودی روی صحنه می‌آید. درباره این نمایش با فرهاد فروتنیان...