بودجه آموزش و پرورش ایران

آموزش و پرورش ایران هم کسری بودجه دارد و هم کمبود معلم. در آغاز سال تحصیلی آینده باید ۷۰...

مدارس ایران از تامین هزینه‌های آب و برق خود عاجزند و اخباری درباره بدهی‌های میلیاردی مدارس به ادارات آب...