بودجه سپاه در سال ۹۸

در حالیکه ترمیم دستمزد کارگران به بهانه کمبود منابع مالی در شورای عالی کار مسکوت ماند، فرمانده سپاه پاسداران...

سخنان فرمانده کل ارتش در