بودجه عراق و اقلیم کردستان

بودجه عراق در حالی تصویب شد که نمایندگان کرد جلسه را تحریم کرده بودند. کردها سهم ۱۲,۶۷ درصدی از...

تظاهرات معلمان معترض در کردستان عراق همچنان ادامه دارد. همزمان با کنفرانس بازسازی عراق، پارلمان این کشور برای تصویب...