بوشهر

۴۶ تن از مصدومان زلزله

شهر شنبه در استان بوشهر

بیژن روحانی - بیش از یک هفته از زلزله استان بوشهر و سیستان و بلوچستان می‌گذرد. چه آسیب‌هایی به...

زلزله‌های استان بوشهر و استان

زمین لرزه‌هایی به بزرگی 3

منابع خبری از زلزله‌ای با