بویینگ

#فرزانه_شرفبافی مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درباره تحویل هواپیماهای جدید به ایران‌ایر پس از خروج آمریکا از برجام گفت:...

بر اساس این مجوز شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی مانند لوفت‌هانزا و ترکیش ایرکه برنامه منظم پروازی به ایران دارند، می‌توانند...

سه شرکت اپل، بویینگ و جنرال الکتریک در تلاش هستند تا در صورت رفع تحريم‌های بين‌المللی علیه ایران، به...