بو و حافظه

مازیار مهدوی‌فر - مجموعه‌ای از بوهای نامرئی می‌توانند تأثیرات کوتاه یا بلندمدتی مانند احساس ترس و استرس یا جاذبه...