بيکاری

۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه

 هوشنگ ناظری فرماندار زابل اعلام

 مجید خدابخش، استاندار اردبیل گفت:

حبیب‌الله محقق دبیر خانه کارگر

۲۵۰ کارگر کارخانه قند شهرستان

چنگیز اصلانی، دبیر خانه کارگر

قاسم احمدی، عضو کمیسیون آموزش

حسین‌علی شهریاری، نماینده زاهدان در

بانک مرکزی در گزارشی آمارهای

مسعود بابایی، مدیرکل تعاون، کار

۱۲۰ نفر از کارگران شرکت

عادل آذر، رئیس کل مرکز

علی‌محمد احمدی، نماینده مجلس ایران

وزارت تعاون، کار و رفاه

مرتضی ریحانیان، فعال کارگری در

خبرگزاری مهر نوشته است در

شرف‌الدین ملک حسینی، امام جمعه

با اعلام تعطیلی کارخانه تولید

خبرگزاری مهر امروز گزارش داده

براساس گزارش جدید مرکز آمار