بچه ها و دروغ

بچه‌ها گاهی دروغ می‌گویند، درست توی چشم آدم. با دروغگویی بچه‌ها چه باید کرد؟