بیانیه تصویری شاهین نجفی در اعتراض به هنرمندان

شاهین نجفی در یک بیانیه تصویری به دیدار هنرمندان با حسن روحانی اعتراض کرد و محمود دولت‌آبادی هم نظرش...