بیانیه حمایت از فعالان زنان بازداشت شده

این بیانیه بازداشت فعالان حقوق زنان را غیرقانونی و ناقض دادرسی عادلانه دانسته و خوستار پیگیری و پاسخگویی مقامات...