بیانیه قدرت های اروپایی و آمریکا علیه برنامه موشکی ایران

روحانی اتحادیه اروپا را عهده‌دار «وظیفه سنگین حفظ پایبندی همه طرف‌ها به برجام» دانست. ظریف نیز از بیانیه مشترک...