بیانیه وزارت امور خارجه ایران

وزارت امور خارجه ایران، ابراز نگرانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ترکیه درباره فعالیت موشکی ایران را...

جابری انصاری با انتشار بیانیه‌ای به نقش ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه پرداخت و برخورد آمریکا را...