بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مأموران انتظامی با همکاری مسئولان وزارت ارشاد اسلامی به غرفه انتشارات حيان و اباصالح، متعلق به مهدی خزعلی حمله...