بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران

سید عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد گفت انتظار می‌رود در سال‌های آینده زیرساخت‌های نمایشگاه کتاب تهران در خور...

کمیته انتخاب غرفه‌های برتر در روز پایانی بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران، غرفه‌های نشر نی و نشر اسرار...

۱۲ عنوان کتاب که به‌گفته رئيس کميته تخلفات ناشران نمايشگاه کتاب تهران «غیرمجاز» بوده‌اند از نمايشگاه جمع‌آوری شدند.

مأموران پليس با حضور در نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران به شماری از بازديدکننندگان اين نمايشگاه به دليل نوع پوشش‌شان...

بيست‌و‌هفتمين دوره نمايشگاه کتاب تهران آغاز شد و در مراسم گشایش آن حسن روحانی به مخالفان دولت تاخت و...

در آستانه برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هنوز اهداف برگزاری این نمایشگاه مشخص نیست. بحران کاغذ، افت شمارگان کتاب و...

در بیست و هفتمین نمایشگاه کتاب تهران قرار است از ناشران نمونه تقدیر شود. برای این‌کار کمیته‌ای تشکیل شده....

الاهه نجفی – آیا رییس جمهور منتخب می‌تواند نظام فرهنگی را به گونه‌ای بنیادین متحول کند یا اینکه حتی...