بیلان گزارشگران بدون مرز درباره مرگ خبرنگاران

در سال ۲۰۱۹ میلادی در مجموع ۴۹ روزنامه‌نگار کشته ‌شده‌اند، ۳۸۹ نفر در حال حاضر در بازداشت هستند و...

رضا معینی، مسئول میز افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز با اشاره به دشواری‌های گزارش‌دهی در نظام‌های غیرشفاف به...

گزارشگران بدون مرز در بیلان تازه خود درباره مرگ خبرنگاران در سال ۲۰۱۶ گفته است شمار خبرنگاران کشته‌شده در...