بیل کلینتون

پس از اعلام تحقیقات اف‌بی‌آی از ایمیل‌های هیلاری کلینتون و افشای ویکی‌لیکس درباره این‌که کلینتون از سئوالات مناظره با...

در این قسمت از شتر ترو‌آ به تاثیرات فرهنگی و اجتماعی که مصرف آزادانه این ماده مخدر به همراه...