بیمارستان خمینی کرج

خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا)، یکشنبه ۲۴ آذر از تعطیلی بخش دیالیز بیمارستان خمینی کرج خبر داد. قاسم طاهری...

به گفته نماینده کرج از یک گروه پزشکی جدید برای مدیریت بیمارستان استفاده خواهد شد. هویت این گروه پزشکی...

عدم پرداخت حق بیمه کارگران در آستانه بازنشستگی بیمارستان خمینی کرج، بازنشتسگی آنان را با مانع روبرو کرده است....

کارگران و کارکنان بیمارستان خمینی کرج چهارشنبه ۳۰ آبان برای چهارمین روز پیاپی در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت...

بیمارستان خمینی کرج به قیمت ۲۱۷ میلیارد تومان به یک گروه پزشکی فروخته شده. مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری‌ها...

پرسنل بیمارستان خمینی کرج در اعتراض به عدم پرداخت ۱۱ ماه حقوق و وضعیت نامشخص این بیمارستان چهارشنبه ۱۱...