بیماری‌های قلبی

حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت،

مازیار مهدوی‌فر - تجربیات پزشکی و تحقیقات متعدد، از ارتباط مستقیم میان اضطراب حاد و مزمن و اختلال‌های...

مازیار مهدوی‌فر – در ابتدای قرن بیستم ده درصد مرگ و میر‌های دنیا به علت بیماری‌های قلبی رخ می‌داد،...