بیماری‌های کودکان کار

کودکان کار به دلیل نوع کار خود، سوء تغذیه، عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و نداشتن سرپناه مناسب در...

جامعه ایران با کودکان مهربان نیست و آن‌ها را که بیش‌تر نیازمند حمایت و مهر عمومی‌اند، از ساده‌ترین حقوق‌شان...

سازمان جهانی کار از سال ۲۰۰۲ تصمیم گرفت ۱۲ ژوئن را روز مبارزه با کار کودک اعلام کند. بر...