بیماری های آمیزشی

اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. این روز امسال با شعار «راهبری، تعهد، اثرگذاری» گرامی داشته می‌شود....

نگرانی عمده در خصوص افزايش شمار مبتلايان به ايدز از طريق «مصرف مواد مخدر» و «روابط جنسی پرخطر» است.