بیماری قلبی

رضا ملک زاده، معاون وزارت بهداشت ایران گفته رقم مرگ و میر زودرس در ایران مشابه اکثر کشورهای در...

نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که اگر دور شکم شما از دور باسن‌تان بزرگ‌تر است با هر وزنی که...

به‌گفته دکتر مسعود قاسمی، رئیس انجمن آترواسکلروز، بیماری‌های قلبی و عروقی در ایران چنان افزایش یافته که سن ابتلا...