بیمه ایرانیان خارج از کشور

دولت روحانی اعلام کرده دو میلیون ایرانی مهاجر را بیمه می‌کند. آن‌ها از بیمه درمان و بیمه‌های اجتماعی برخوردارند....