بیمه در ایران

با حذف داروی تری‌پاراتاید از داروهای تحت پوشش بیمه، اکنون قیمت این دارو از ۶۰ هزار تومان به ۶۰۰...

دولت روحانی اعلام کرده دو میلیون ایرانی مهاجر را بیمه می‌کند. آن‌ها از بیمه درمان و بیمه‌های اجتماعی برخوردارند....