بیمه سلامت همگانی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد که در حال حاضر هفت میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ...

وزارت کار درحالی پيش‌شرط دریافت بيمه همگانی را مجوزهای قانونی کار دانسته که اکثر کارگران خارجی ایران را...