بیمه همگانی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد که در حال حاضر هفت میلیون نفر در کشور تحت پوشش هیچ...

در حالی که طرح بیمه همگانی ایرانیان قرار است به زودی آغاز شود، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید...

در طی چهار روزی که