بیوگرافی مارتین لوتر

همزمان با پانصدمین سالگرد «رفورماسیون» بیوگرافی تازه‌ای از پیشوای نهضت اصلاحات مذهبی منتشر شده است: تصویری از یک انسان...