بیژن روحانی

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130411_Environment_BushehrNuclearPlant_Rouhani.mp3

بیژن روحانی - بسیاری از مسیحیان خاورمیانه آهنگ مهاجرت به کشورهای دیگر را دارند. قطعاً خروج آن‌ها از خاورمیانه...

بیژن روحانی - عراق با آلودگی‌های گسترده محیطی، بهداشت و درمان ناکارآمد، کمبود شدید منابع آبی و مشکلات دیگر...

http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130404_Environment_IraqInvasion_BijanRouhani.mp3

بیژن روحانی - رویدادهای مرتبط با طبیعت و محیط زیست در سال ۱۳۹۱، گسترده و متنوع هستند. از تلاش‌...

بیژن روحانی نگاهی دارد به دستاوردهای میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۱، مهم‌ترین کتاب‌ها درین عرصه را برمی‌شمرد و از...

بیژن روحانی در رادیو زمانه

جاده کمربندی بندر نوشهر که پیش‌تر نیز آسیب‌هایی جدی به وارد کرده بود قرار است از باغ گیاه‌شناسی نوشهر...