بیژن مشاور

بیژن مشاور − اعدام‌ها معمولاً در نيمه شب صورت می‌گرفت. ما از ‌درون اتاق اول صدای يک سری رگبار...

خانم رینکه فان سانتن (Rieneke Van Santen) از آغاژ ژوئن ۲۰۱۵ مدیر بنیاد "زمانه" است.