بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

بیش از یک میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکارند. افزون بر ۳۰۰ هزار تن آنان از یافتن شغل دلسرد و از...

 ۶۲ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زنان هستند و با این‌حال سهم آنان در پست‌های مدیریتی به انگشتان یک دست...

نرخ مشارکت اقتصادی زنان نزدیک به یک چهارم مردان گزارش شده. اشتغال زنان در بخش صنعت و کشاورزی هم...

مرکز آمار ایران شمار بیکاران کشور در سال گذشته را سه میلیون و ۲۶۰ هزار نفر اعلام کرد و...

فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد جمعیت بیکار ایران را تشکیل می‎دهند. به گزارش تسنیم...

سعید نمکی، معاون توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در همایشی در تهران با موضوع...