بیکاری تحصیل کردگان

۷۰ درصد جویندگان کار دارای مدرک دانشگاهی در سال گذشته دانش آموخته دانشگاهی بودند. در طرح کارورزی این...

مشاور مجمع نمایندگان کارگران گفته ۲۳ درصدجامعه تحصیل کرده آماده به کار به خاطر پایین بودن نرخ دستمزدها...

اقتصاد ایران تحت سلطه سرمایه مالی و تجاری است و دولت ناتوان از انجام مسئولیت‌هایش. حسین راغفر می‌گوید که...

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ۱۸.۵ درصد اعلام کرد.