بی بی حکیمه

در گچساران برای «بی بی حکیمه» کنگره‌ای برگزار می‌شود و علی جنتی در حاشیه این کنگره از دلایل استیضاح‌...