تابعیت

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ایرادات سابق این شورا بر لایحه اعطای تابعیت به فرزندان...

این زندانی زرتشتی دوتابعیتی به سرمایه‌گذاران با تابعیت دوگانه هشدار داده که جمهوری اسلامی می‌تواند با استناد به ماده...

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اصلاح اشتباه خود در مورد لغو تابعیت ایرانی افراد دوتابعیتی همچنان تأکید کرده...

امید رضایی- بعید به‌نظر می‌رسد وزارت خارجه و جناح‌های دیگر جمهوری اسلامی با سلب تابعیت ایرانیانی که پاسپورت دیگری...

بفراو نوری − در چشم‌اندازی تاریخی، انسان و شهروند دو مفهوم جدا از هم هستند، اما اکنون به نظر...

تابعیت، اساسا زاییده‌ پدیده‌ «دولت-ملت» است. به این معنا که شما ابتدا بایستی نظم حقوقی حاکم بر روبط بین‌الملل...