تابعیت ایرانی

صالح نیکبخت: در مسئله وضعیت کودکان بلوچ، ظاهرا مشکل در این است که آیا اینها تابعیت ایرانی دارند...

بر اساس لایحه فوق فرزندان حاصل از ازدواج (شرعی) زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از رسیدن به سن...

مهرنوش نجفی راغب - کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان...

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفته که همه زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج می کنند، باید از...

این موضوع ابتدا در شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی مطرح شده و معاون اول رئیس جمهوری آن را...

نمایندگان مجلس به یک فوریت طرح «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» رای دادند. در صورت تصویب این طرح...

بر پایه ماده ۲۸ الحاقی «لایحه تنظیم بخشی از احکام توسعه کشور»، اعضای خانواده آن دسته از خارجیانی که...

نمایندگان مجلس دولت را مجاز کردند تا به همسران، فرزندان و والدین افراد دارای تابعیت خارجی (غیرایرانی) که در...