تارا تیبا

فیروزه رمضان‌زاده – تارا تیبا در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید شیوه بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی و جاز با هم...

به‌تازگی نماهانگی از تارا تیبا، هنرمند ایرانی مقیم استرالیا با نام «پاییز» در سبک موسیقی تلفیقی منتشر شده است.