تاشکند

سه روز از نبرد غزنی می‌گذرد. گزارش‌های تأییدنشده از تحویل ۱۰۰ جسد به سردخانه‌های شهر خبر می‌دهند. همزمان طالبان...

کریم‌اف ۷۸ ساله که در پی سکته مغزی درگذشت، در زادگاهش سمرقند به خاک سپرده شد. با اعلام...

تاجیکستان تنها کشوری است که از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به طور علنی حمایت می‌کند. روسیه هم...