تالاب‌ بختگان

به جز دو تالاب هیرم و هفت شرب باقی تالاب‌های استان خشک شدند. برآورد می‌شود ۱۰ درصد از چاه‌های...

به گفته مسئول پارک ملی بختگان، دریاچه بختگان شهرستان نیریز به علت کم‌آبی و کاهش بارندگی کاملاَ خشک شده...