تالاب بهشت معصومه قم

این تالاب پنج هکتاری مجموعه چشمه‌های کویری است که از پیوند آب آنها آبگیرهای دائمی تشکیل می‌شود. خشکسالی و...